Bartłomiej z Jasła

Bartłomiej z Jasła – urodzony około 1360 roku w Jaśle polski filozof i teolog. Był profesorem na uniwersytetach w Pradze i Krakowie. Reformował Akademię Krakowską, na której wykładał teologię i sztuki wyzwolone.

Literacki dorobek Bartłomieja z Jasła jest rozproszony i w różnych rękopisach znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej. W poczet twórczości tego autora wchodzą: mowy promocyjne, wykłady wstępne, kazania, traktat o ignorancji.

Autor zmarł w 1407 roku w Krakowie.

« Powrót do Leksykonu