Gołubiew Antoni

Antoni Gołubiew – ur. 25 lutego 1907 w Wilnie, zm. 27 czerwca 1979 w Krakowie – polski pisarz, publicysta katolicki oraz historyk. Ukończył Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie i następnie historię na Uniwersytecie Wileńskim, współzakładał dwutygodnik „Pax” (przed II wojną światową), wraz z m.in. Czesławem Miłoszek założył grupę poetycką „Żagary”, jego mentorem był historyk Stanisław Kościałkowski.

Po II wojnie światowej pracował w „Tygodniku Powszechnym”, współpracował ze „Znakiem” i „Odrą”. Gołubiew jest autorem epopei historycznej „Bolesław Chrobry”, opowiadającej o powstaniu i pierwszych latach państwa polskiego, która to powieść jest napisana archaizowanym, trudnym językiem. Autor pisał ową czterotomową powieść prawie całe życie.

« Powrót do Leksykonu