Ascetyzm

Ascetyzm (Asceza – grec. askezis – ćwiczenie, trening) – dobrowolne wyrzeczenie się pewnych wartości, dóbr materialnych, jak i podejmowania pewnej aktywności (np. asceza seksualna) podjęte w celu osiągnięcia „wyższych”, zazwyczaj duchowych, celów (zbawienie, uduchowienie itd.).

W znaczeniu powszechnym pojęcie oznacza ograniczenie przyjemności doczesnych na rzecz pracy nad dyscypliną wewnętrzną.

« Powrót do Leksykonu