Bolków

Bolków – miasto w województwie dolnośląskim. Powstał w XIII w. jako osada. Uzyskał prawa miejskie przed 1276. Znajduje się tu zamek wzniesiony przez ks. świdnickiego Bolka I. Od końca XIV w. pod panowaniem Czech, podzielił losy polityczne Śląska. W XIX w. nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu włókienniczego. Od 1945 w granicach Polski. W mieście znajduje się wczesnogotycki kościół parafialny z XIII wieku i przebudowy w XIV w. , zamek książąt świdnicko-jaworskich z XIII wieku, rozbudowany w XIV wieku, fragmenty murów miejskich z XIV–XVI w.). W pobliskim Bolkowie Zdroju źródła mineralne z zawartością soli glauberskiej.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz