Brześć Kujawski

Brześć Kujawski – miasto w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. Położone rzeką Zgłowiączką. Miasto było siedzibą książąt kujawskich. 23 kwietnia 1228 roku w Brześciu Kujawskim odbyła się uroczysta ceremonia nadania zakonowi krzyżackiemu ziemi przez Konrada Mazowieckiego. 10 lutego 1321 roku odczytano w Brześciu Kujawskim wyrok papieski, nakazujący zakonowi krzyżackiemu zwrot zagrabionej ziemi pomorskiej.

Krzyżacy wyrok ten odrzucili i podczas wyprawy wojennej przyłączyli miasto do swojego państwa. Miasto powróciło pod panowanie polskie na mocy pokoju w Kaliszu w 1343 roku. Jednak Brześć Kujawski przez blisko 100 lat żył pod groźbą najazdów, które powtarzały się kilkakrotnie, nawet po bitwie pod Grunwaldem. Po II rozbiorze Polski miasto znalazło się pod zaborem pruskim.

« Powrót do Leksykonu