Wolna elekcja

Wolna elekcja – wybór monarchy z pominięciem zasady dziedziczności tronu. Pierwsza wolna elekcja w Polsce odbyła się w 1573 roku we wsi Kamion pod Warszawą, rok po bezpotomnej śmierci Zygmunta II Augusta, ostatniego króla Polski wywodzącego się z dynastii Jagiellonów. Króla wybierała szlachta, która przybywała na pole elekcyjne w trybie pospolitego ruszenia. Głosowano województwami w obecności posłów, którzy zanosili jej głosy do senatu. Wybór króla ogłaszał marszałek, mianował natomiast prymas. Pierwszym królem Polski wybranym na zasadzie wolnej elekcji był Henryk Walezy, a ostatnim Stanisław August Poniatowski.

« Powrót do Leksykonu