Car

Car – tytuł oznaczający monarchę w kulturze Słowian wschodnich i środkowych, utoższamiany z tytułem cesarza i będący jego zniekształconą formą. Najbardziej znanym organizmem państwowym, w którym rządził car była Rosja.

« Powrót do Leksykonu