Kultura

Kultura – całokształt materialnego oraz duchowego dorobku społeczeństwa.

Z racji wieloznaczności znaczenia pojęcia jest wieloznacznie interpretowane przez przedstawicieli różnorakich nauk. Oprócz dóbr materialnych oraz niematerialnych na kulturę składają się także dobra symboliczne oraz określone postawy czy też wzory zachowań.

« Powrót do Leksykonu