CBOS

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) – ośrodek badania opinii publicznej w Polsce. Został powołany w 1982 roku przez pułkownika Stanisława Kwiatkowskiego, doradcę gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Formalnie CBOS jest fundacją, nad którą nadzór sprawuje Prezes Rady Ministrów. Działalność CBOS jest finansowana z budżetu państwa. W 2013 roku na ten cel przeznaczono 3,2 mln złotych i tyle samo w 2014 r. W radzie CBOS zasiada 11 członków, wśród nich przedstawiciele Sejmu, Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów.

Zobacz więcej: CBOS

« Powrót do Leksykonu