Lombroso Cesare

Cesare Lombroso – urodzony 6 listopada 1835 roku w Weronie i zmarły 19 października 1909 roku w Turynie włoski antropolog, psychiatra i kryminolog żydowskiego pochodzenia. Cesare Lombroso był twórcą włoskiej szkoły pozytywistycznej w kryminologii i zagorzałym propagatorem antropometrii. W wieku 18 lat Cesare Lombroso rozpoczął studia medyczne w Pawii, następnie w Padwie oraz Wiedniu. Uzyskał także dyplom chirurga w Genui.

Prowadził badania nad kretynizmem oraz pelagrą, służył także w wojsku pod Giuseppe Garibaldim. Cesare Lombroso prowadził badania nad zjawiskiem tatuażu oraz przeprowadził badania antropometryczne na ponad 3 tysiącach wojskowych. Następnie pracował jako psychiatra w Pawii i był dyrektorem zakładu dla obłąkanych w Pesaro. Od 1896 roku Cesare Lombroso był profesorem psychiatrii i profesorem antropologii kryminalnej, jak i lekarzem więziennym. W 1876 roku napisał swoje najważniejsze dzieło, „L’uomo delinquente” („Człowiek – zbrodniarz w stosunku do antropologii, jurysprudencji i dyscypliny więziennej. Zbrodniarz urodzony, obłąkaniec zmysłu moralnego”) i dał podwaliny pod włoską szkołę pozytywistyczną.

Cesare Lombroso był twórcą autorskiej teorii kryminologicznej, która tłumaczyła zjawisko przestępczości i jej uwarunkowania antropometryczne na podstawie wyróżnienia typów i klasyfikacji przestępców (urodzeni, obłąkani, okazjonalni itd.). Teorie Cesare Lombroso zostały w późniejszych latach obalone, głównie ze względu na bezwzględną kategoryzację przestępców, która została potępiona głównie na skutek poprawności politycznej, ale jego cenne badania dały podstawę do rozwoju neurokryminologii.

« Powrót do Leksykonu