Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Rolnicze

Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Rolnicze (ChNSR) – polska konserwatywna partia polityczna istniejąca w latach 1920–1925.

Powstało w 1920 roku, a dwa lata później partia weszła w skład Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej, tzw. Chjeny. Stworzyła ona następujące postulaty: stworzenie niekonfilktowej wizję struktury społecznej, decentralizacje w wielu zakresach i zdecydowaną rozbudową samorządu (kontrolowanego przez władzę centralną), sprzeciw zbędnemu interwencjonizmowi państwa. ChNSR chciało z Polski zrobić państwo wyznaniowe. Ugrupowanie poddawało również krytyce elementy demokratyczne.

« Powrót do Leksykonu