CIA

Central Intelligence Agency (CIA) – Centralna Agencja Wywiadowcza, amerykańska agencja rządowa, zajmująca się pozyskiwaniem i analizą informacji o zagranicznych rządach, korporacjach i osobach indywidualnych oraz opracowywaniem na ich podstawie raportów dla instytucji rządowych USA. Została utworzona w 1947 roku.

« Powrót do Leksykonu