Decyzja nr P13/144

Decyzja nr P13/144 – mordercza decyzja wydana 5 marca 1940 roku przez Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego podpisana przez Józefa Stalina, Klimienta Woroszyłowa, Wiaczesława Mołotowa oraz Anastasa Mikojana dotycząca wywiezienia około 25 tysięcy polskich jeńców wojennych z obozów w m.in. Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku i stracenia ich w wyznaczonych miejscach kaźni w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Twórcą koncepcji zatwierdzonej decyzją nr P13/144 był Ławrentij Beria.

« Powrót do Leksykonu