Komunistyczna Partia Związku Sowieckiego

Komunistyczna Partia Związku Sowieckiego – założona w 1903 roku partia komunistyczna, rządząca w Rosji od 1917 do 1991 roku. Kontrolowała większość innych partii komunistycznych na świecie, zarówno formalnie poprzez organizacje międzynarodowe (np. Komintern, Kominform), jak i nieformalnie w wyniku faktycznego zwierzchnictwa ZSRS nad częścią z państw oraz sponsorowania i utrzymywania kontaktów w pozostałych przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego i sowieckie wywiad (NKWD i GRU).

« Powrót do Leksykonu