Ełk

Ełk (dawniej Łek)– miasto w północno-wschodniej Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim.

Istnieje kilka teorii pochodzenia nazwy miasta. Słowo „Lek” w języku Jaćwingów miało oznaczać białą lilię wodną, natomiast „Elk” oznaczało łosia. Wysuwano też hipotezę, że nazwa wywodzi się od polskiego słowa „Łęg” nadbrzeżna łąka. Przywilej lokacyjny nadany został w 1425 roku. Prawa miejskie Ełk otrzymał w 1435 roku. Podczas potopu szwedzkiego miasto zostało totalnie zniszczone. Po II wojnie światowej Ełk był wyludnionym miastem powiatowym. Miasto znajduje się w centrum Zielonych Płuc Polski.

« Powrót do Leksykonu