PPS-Lewica

PPS-Lewica – nieoficjalna nazwa frakcji, która wyodrębniła się z PPS po rewolucji 1905 roku w Królestwie Polskim. Po pewnym czasie zwana zwyczajowo Lewicą PPS. Jej działacze w 1908 roku odrzucili ideę niepodległej i suwerennej Polski, stawiając na drogę rewolucji robotniczej w sojuszu z organizacjami rosyjskimi na rzecz obalenia caratu rosyjskiego i zbudowania republiki demokratycznej z uzyskaniem autonomii. W grudniu 1918 roku, partia połączyła się z SDKPiL w Komunistyczną Partię Robotniczą Polski.

« Powrót do Leksykonu