Plater Emilia

Emilia PlaterEmilia Plater – ur. 13 listopada 1806 r. w Wilnie, zm. 23 grudnia 1831 r. w Justianowie, polska hrabianka, kapitan Wojska Polskiego w czasie Powstania listopadowego. Po wybuchu Powstania listopadowego była jedną z pierwszych inicjatorek samodzielnego Powstania na Litwie. Obcięła włosy i w męskim przebraniu wzięła udział w Powstaniu. Oddział Emilii Plater zdobył kilka miejscowości. Gen. Dezydery Chłapowski nadał Emilii Plater honorowy stopień kapitana i powierzył jej dowództwo 1 kompanii 1 Pułku Piechoty Litewskiej, przemianowanego następnie na 25 Pułk Piechoty Liniowej. Ostatecznie jej oddziały znalazły się pod dowództwem gen. Dezyderego Chłapowskiego.

Zobacz więcej: Emilia Plater.

« Powrót do Leksykonu