Malinowski Ernest

Ernest MalinowskiErnest Malinowski – ur. 5 stycznia 1818 r. w Sewerynach, zm. 2 marca 1899 r. w Limie, polski inżynier drogowy i kolejowy, bohater obrony Callao w 1866 roku, budowniczy kolei w Peru i Ekwadorze, projektant i budowniczy Centralnej Kolei Transandyjskiej. Po upadku Powstania listopadowego, w którym brał udział jego ojciec i brat, wraz z całą rodziną udał się na emigrację. Studiował w Paryżu, po ukończeniu studiów rozpoczął w 1838 roku pracę w ramach francuskiego Korpusu Inżynierów Dróg i Mostów.  We wrześniu 1852 roku podpisał w Paryżu sześcioletni kontrakt na pracę w Peru na stanowisku inżyniera rządowego.

Podczas konfliktu zbrojnego z Hiszpanią w 1866 roku, Ernest Malinowski został powołany na stanowisko głównego inżyniera w porcie Callao koło Limy. Wziął udział w obronie portu, walcząc na wałach fortu Santa Rosa. W obronie portu zastosował wiele nowatorskich rozwiązań inżynieryjnych. W uznaniu zasług otrzymał honorowe obywatelstwo Peru. Najbardziej znany jest z budowy jednej z najwyżej położonych linii kolejowych. Kolej transandyjska wznosi się na wysokość prawie 5000 m n.p.m. Ernest Malinowski osobiście nadzorował prace budowlane, sprowadzał materiały i tabor kolejowy, na bieżąco prowadził księgowość i korespondował z dostawcami, także zagranicznymi.

« Powrót do Leksykonu