Ujas Eugeniusz

Eugeniusz Ujas (ur. 20 września 1936 w Dąbrówce Wisłockiej) – polski prawnik, adwokat, poseł na Sejm X kadencji PRL.

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1960). W 1962 złożył egzamin prokuratorski i rozpoczął praktykę w tym zawodzie w Prokuraturze Powiatowej w Chełmie. Był również radcą prawnym (1967-1973), a następnie adwokatem. W 1989 został posłem na Sejm X kadencji Sejm kontraktowy z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Zasiadał m.in. w Komisji Sprawiedliwości oraz Komisji Ustawodawczej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1987) oraz Krzyżem Kawalerskim Order Odrodzenia Polski (2015).

« Powrót do Leksykonu