Fermentacja

Fermentacja – proces zachodzący przy udziale enzymów i związków organicznych prowadzony przez mikroorganizmy. Zachodzi w warunkach beztlenowych i jego efektem jest pozyskanie energii (np. fermentacja alkoholowa).

« Powrót do Leksykonu