Kania Jakub

Jakub Kania – ur. 11 lipca 1872 w Siołkowicach Starych, zm. 3 grudnia 1957 tamże – polski i śląski poeta oraz pisarz ludowy, działacz oświatowy i narodowy.

W trakcie I wojny światowej uczestniczył w walkach we Francji, był członkiem i aktywnym działaczem Związku Polaków w Niemczech i w Polsko-Katolickim Towarzystwie „Oświata”. Znany był jako animator kulturalny w województwie opolskim i w Opolu, gdzie nazwano jego imieniem jedną z ulic ( a także Zespół Szkół Rolniczych w Izbicku). Był aktywnym uczestnikiem III Powstania śląskiego. Zawodowo publikował swoje treści w „Gazecie Opolskiej” i w „Katoliku” – zwłaszcza wiersze i listy w formie korespondencji.

« Powrót do Leksykonu