Kulczyk Jan

Jan Kulczyk – ur. 24 czerwca 1950 r. w Bydgoszczy, zm. 29 lipca 2015 r. w Wiedniu, przedsiębiorca, właściciel firmy Kulczyk Holding, oraz międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments, jeden z najbogatszych Polaków. Ojcem Jana Kulczyka był Henryk Kulczyk, biznesmen działający głównie w RFN, współpracujący z SB od 1961 roku. Jan Kluczyk miał szerokie kontakty biznesowe poza granicami kraju. Zajmował się głównie inwestycjami w branżach: energetyka, ropa naftowa i gaz, infrastruktura, nieruchomości.

Zamieszany był w aferę Orlenu. W ramach pracy sejmowej komisji śledczej ujawniono, że Jan Kulczyk miał ogromny, niewspółmierny do liczby posiadanych akcji, wpływ na działanie i obsadzanie kluczowych stanowisk w PKN Orlen, oraz to że uczestniczył w spotkaniu z byłym rezydentem KGB w Polsce Władimirem Ałganowem oraz w spotkaniu z Romanem Giertychem na Jasnej Górze. Kontakty te koordynować miał Gromosław Czempiński, z którym Jan Kulczyk znał się od wielu lat. Dotyczyć miały prywatyzacji Rafinerii Gdańskiej. Ze względu na brak dowodów, prokuratura postanowiła umorzyć toczące się postępowanie. Z ujawnionej przez Agencję Wywiadu notatki wynikało też, że Gromosław Czempiński chciał otrzymać milion dolarów za pomoc Kulczykowi w sprawie prywatyzacji TP SA.

Osoba Jana Kulczyka pojawiła się też w aferze podsłuchowej. Jego kilkanaście rozmów miało zostać nagranych przez kelnerów warszawskich restauracji. W tym rozmowa z Radosławem Sikorskim, w której według jednego z kelnerów była mowa o tym, że: „Radosław Sikorski planował zostać unijnym komisarzem ds. energetyki, by móc bezpośrednio nadzorować inwestycje na Ukrainie prowadzone przez Jana Kulczyka”. Nagrane też miały zostać rozmowy Jana Kulczyka m.in. z Pawłem Grasiem, Janem Krzysztofem Bieleckim, Krzysztofem Kwiatkowskim i Aleksandrem Kwaśniewskim. Jan Kluczyk zmarł w wyniku powikłań po drobnym zabiegu kardiologicznym w jeden z wiedeńskich klinik.

« Powrót do Leksykonu