Kweclich Jarosław

Jarosław Kweclich – ur. 27 sierpnia 1957 roku w Częstochowie – polski malarz oraz pedagog. Absolwent ASP w Krakowie, gdzie uzyskał dyplomy z malarstwa sztalugowego oraz malarstwa w architekturze i urbanistyce. Po studiach podjął pracę w obecnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie uczy malarstwa oraz rysunku, jest także profesorem owej uczelni, był także przez cztery lata jej prorektorem.

Zajmuje się głównie malarstwem sztalugowym oraz witrażami oraz rysunkiem, tworzy także na potrzeby kościołów w Polsce, wiele razy za swoje prace otrzymywał różnorakie nagrody.

« Powrót do Leksykonu