Jezuici

Jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, założony w 1534 roku przez św. Ignacego Loyolę. Od początku istnienia zakonu podstawowymi zasadami, odróżniającymi jezuitów od innych zakonów, były m.in.: akcentowanie posłuszeństwa wobec papieża i przełożonych, wybór członków według kryterium wysokich wymagań duchowych oraz predyspozycji i zdolności intelektualnych, a także silnej, twórczej osobowości, stałe edukowanie własnych członków, brak sztywnych reguł działania. Jezuici w wielu państwach Europy stworzyli od podstaw system szkolnictwa podstawowego i średniego aż do kasaty zakonu w 1773 roku. W 1814 roku papież Pius VII formalnie przywrócił zakon do istnienia w całym katolickim świecie.

« Powrót do Leksykonu