von Ribbentrop Joachim

Joachim von Ribbentrop – (ur. 30 kwietnia 1893 w Wesel, stracony 16 października 1946 w Norymberdze) – minister spraw zagranicznych III Rzeszy w latach 1938-1945, zbrodniarz wojenny. 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie podpisał tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow z ZSRS, którego istotą był tajny protokół, w którym III Rzesza i ZSRS rozstrzygały o przyszłym podziale Polski, krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii oraz Finlandii) pomiędzy ZSRS a III Rzeszę. Pakt umożliwił Hitlerowi atak na Polskę 1 IX 1939 roku, agresję ZSRS na Polskę 17 IX 1939 roku.

Podczas wojny Ribbentrop ponosił odpowiedzialność m.in. za deportacje ludności żydowskiej z krajów państw podporządkowanych Rzeszy do obozów zagłady. Sądzony przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze został skazany na karę śmierci i stracony przez powieszenie.

« Powrót do Leksykonu