Kanał Augustowski

Kanał Augustowski – droga wodna łącząca drogą okrężną dopływy Wisły z Bałtykiem poprzez dopływy Niemna, z pominięciem dolnego biegu Wisły. Wraz z zespołem budowli i urządzeń został ujęty w rejestrze zabytków nieruchomych, został uznany za pomnik historii. Zbudowany według projektu Ignacego Prądzyńskiego. W ramach Kanału Augustowskiego wybudowano 18 śluz. Po II wojnie światowej, w granicach Polski znalazło się 14 z nich, 3 na terenie Białorusi.

« Powrót do Leksykonu