Kaplica

Kaplica – rodzaj niewielkiej budowli sakralnej funkcjonującej w chrześcijaństwie. Kaplice są odrębnymi budowlami, bądź też wchodzą w skład większego obiektu.

« Powrót do Leksykonu