Kazimierz Biskupi

Kazimierz Biskupi – dawne miasto, obecnie wieś w Polsce w województwie wielkopolskim.

Prawdopodobnie wieś została założona przez Kazimierza Odnowiciela w połowie XI wieku. Od jego imienia miejscowość posiada pierwszy człon nazwy. Drugi człon nazwy: „Biskupi” wiąże się z rządami biskupów lubuskich, którzy od 1237 roku byli właścicielami Kazimierza. W 1287 roku bp lubuski Konrad otrzymał od Przemysła II przywilej zezwalający na lokację w Kazimierzu miasta. Prawa miejskie miejscowość utraciła dopiero wskutek decyzji administracji carskiej w 1870 roku. W latach okupacji niemieckiej (1939–1945), w Kazimierzu Biskupim w miejscowym lesie Wygoda, doszło do masowych egzekucji ludności cywilnej – największe nasilenie zbrodni miało miejsce w 1941, kiedy oddziały niemieckie wymordowały ok. 8000 Żydów i Polaków.

« Powrót do Leksykonu