Zbrodnia

Zbrodnia – zabroniony prawem czyn człowieka, który jest szczególnie potępiany przez społeczność. Zbrodnia może mieć charakter osobisty (jak np. zabójstwo, morderstwo), ale także może być popełniona względem majestatu (władz państwa, np. zamach stanu).

Szczególnym rodzajem zbrodni są zbrodnie wojenne – popełniane w ramach określonego planu (politycznego, gospodarczego itp.) drastyczne naruszenia prawa oraz wojennych obyczajów.

« Powrót do Leksykonu