KKW Solidarność

Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ Solidarność – organ kierowniczy Solidarności, powołany 25 października 1978 roku. Powołana została na wspólnym posiedzeniu Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej Solidarności, Tymczasowej Rady Solidarności i Lecha Wałęsy. Istnienie obok siebie tych dwóch organów wywoływało napięcia wśród działaczy Solidarności, zdecydowano więc powołać jeden organ zarządzający.

Przewodniczącym KKW został Lech Wałęsa, a jej członkami Zbigniew Bujak, Jerzy Dłużniewski, Władysław Frasyniuk, Stefan Jurczak, Bogdan Lis, Andrzej Milczanowski, Janusz Pałubicki i Stanisław Węglarz. W opozycji wobec KKW pozostali działacze podważający jej mandat lub odrzucający możliwość kompromisu z władzami komunistycznymi. Do grupy niezadowolonych należeli m.in. Andrzej Gwiazda i Marian Jurczyk, którzy wkrótce powołali Grupę Roboczą Komisji Krajowej.

« Powrót do Leksykonu