Komisja Mazura

Komisja Mazura – komisja dla zbadania odpowiedzialności byłych pracowników Głównego Zarządu Informacji, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Najwyższego Sądu Wojskowego. Powstała po śmierci Bolesława Bieruta w celu zbadania przypadków łamania prawa w naczelnych wojskowych organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości: Głównego Zarządu Informacji Wojskowej, Naczelnej Prokuraturze Wojskowej oraz w Najwyższym Sądzie Wojskowym do 1956 roku. Komisja początkowo działała przewodnictwem z-ca prokuratora generalnego PRL Mariana Mazura, stąd jej nazwa.

Prace zakończyły się wydaniem sprawozdania komisji dnia 29 czerwca 1957 roku. Komisja nie uznała za możliwe ścigania karnego wszystkich winnych osób z organów byłej Informacji Wojskowej, prokuratury i sądownictwa za łamanie praworządności, i wnioskowała o wdrożenie postępowania karnego „tylko w stosunku do tych osób, o których winie nabrała głębokiego przekonania”.

« Powrót do Leksykonu