Proces łucki

Proces łucki – proces sądowy w Łucku w 1934 roku, w wyniku którego skazano działaczy Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy za zdradę stanu na rzecz ZSRS. Obwiniono 57 osób o „wejście w porozumienie z innymi osobami w celu pozbawienia państwa polskiego niepodległego bytu lub oderwania części jego obszaru”. Wśród oskarżonych znajdował się Ozjasz Szechter, ojciec Adama Michnika. Obronę oskarżonych komunistów koordynował Teodor Duracz, sądowe materiały ze śledztwa przepisywała na potrzeby partii komunistycznej żona Ozjasza Szechtera i matka Adama MichnikaHelena Michnik. W wyroku, który zapadł 14 kwietnia 1934, postanowiono o karach od 3 do 8 lat pozbawienia wolności. W 1935 roku na mocy amnestii większość skazanych zwolniono przedterminowo. Osoby te powróciły do działalności komunistycznej.

« Powrót do Leksykonu