Konin

Konin – miasto na prawach powiatu w środkowej Polsce, w województwie wielkopolskim, położone w Dolinie Konińskiej, nad Wartą. W wyniku II rozbioru Polski znalazł się na obszarze zaboru pruskiego. W czasie Powstania styczniowego w okolicy miało miejsce kilka potyczek i bitew, po powstaniu miasto zostało objęte represjami władz rosyjskich. Podczas II wojny światowej Konin należał do ziem włączonych do terenów III Rzeszy jako część Kraju Warty. W czasie okupacji Niemcy dokonali w okolicznych lasach eksterminacji ludności żydowskiej, która w 1939 roku stanowiła ok. 21% ogółu mieszkańców miasta. Po wojnie zwiększyła się liczba ludności i obszar miasta, co miało związek z odkryciem w okolicy złóż węgla brunatnego i powstaniem kopalń, elektrowni oraz huty aluminium.

« Powrót do Leksykonu