Łódź

Łódź – miasto na prawach powiatu w środkowej Polsce. Po II rozbiorze Polski w 1793 roku Łódź trafiła do zaboru pruskiego. W tym czasie liczyła jedynie 250 mieszkańców. W 1820 roku decyzją władz rządowych nastąpiło włączenie Łodzi do grona osad przemysłowych i przeznaczenie jej roli ośrodka tkackiego i sukienniczego. Decyzja ta była początkiem okresu rozwoju „Łodzi przemysłowej”.

Łódź stała się miejscem wielkich szans, głównie dla Żydów, Niemców, Polaków i Rosjan. Przysłowiową „Ziemią Obiecaną”, która jest tytułem powieści Władysława Reymonta, dziejącej się w Łodzi w okresie jej największego rozwoju przemysłowego. W listopadzie 1918 roku Łódź weszła w skład tworzącego się państwa polskiego, stanowiąc drugi co do wielkości ośrodek miejski w Polsce. W czasie II wojny światowej ludność Łodzi zmniejszyła się z 670 do 300 tys. mieszkańców, co było spowodowane wymordowaniem przez hitlerowców ludności żydowskiej i wysiedleniem dużej części Polaków.

« Powrót do Leksykonu