Hejmo Konrad

Konrad Hejmo – polski duchowny katolicki, dominikanin. Zdaniem IPN był w latach 70 XX w. i latach 80 XX w. informatorem SB o pseudonimach „Hejnał” i „Dominik”. Donosy ojca Hejmy miały dotyczyć Kościoła katolickiego, otoczenia papieża i polskiej opozycji politycznej.

« Powrót do Leksykonu