Korpus

Korpus – pojęcie korpusu ma kilka znaczeń. Może być to wyższy związek taktyczny, składający się z określonego rodzaju wojsk oraz związków taktycznych i oddziałów, przeznaczonych do zabezpieczenia działań całości jego sił. Liczy 15-45 tys. żołnierzy. Może też oznaczać zgrupowanie wojsk przeznaczone do zadań specjalistycznych np. Korpus ekspedycyjny, Korpus Interwencyjny, Korpus Terytorialny, lub wyspecjalizowaną formacje uzbrojoną, takie jak Korpus Ochrony Pogranicza, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Istnieje też określenie korpus osobowy, jako ogół żołnierzy, oficerów, podoficerów i szeregowych danego rodzaju wojsk lub służby, np. korpus oficerów wojsk pancernych.

Zobacz więcej: słownik wojskowy.

« Powrót do Leksykonu