Pawłowicz Krystyna

Krystyna Pawłowicz – ur. 14 kwietnia 1952 r. w Wojcieszowie, doktor habilitowany nauk prawnych, zajmująca się prawem gospodarczym publicznym, nauczyciel akademicki, w latach 2007–2011 sędzia Trybunału Stanu, posłanka na Sejm, wybrana z listy Prawa i Sprawiedliwości. Brała udział w rozmowach Okrągłego Stołu po stronie solidarnościowej w ramach podzespołu ds. organizacji społecznych. W czasie, gdy była sędzią Trybunału Stanu, w 2008 roku publicznie zakwestionowała zgodność traktatu lizbońskiego z Konstytucją RP.

« Powrót do Leksykonu