Toeplitz Krzysztof Teodor

Krzysztof Teodor Toeplitz – pochodzący ze spolonizowanej rodziny żydowskiej, był dziennikarzem, pisarzem i działaczem politycznym, felietonistą (m.in.”Polityki”), publicystą, krytykiem filmowym, autorem scenariuszy filmowych (m.in. serialu „Czterdziestolatek”), sztuk teatralnych i programów telewizyjnych. Jego dziadkiem był  Teodor Toeplitz, działacz PPS, współzałożyciel i prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zaś stryjem – twórca i długoletni rektor Łódzkiej Szkoły Filmowej, profesor Jerzy Toeplitz.

W latach 70. został zarejestrowany jako tajny współpracownik bezpieki o pseudonimie „Senator”, miał zostać zwerbowany po zatrzymaniu go przez milicję za jazdę pod wpływem alkoholu. Zaprzeczał tym informacjom. W obradach Okrągłego Stołu brał udział w negocjacjach po stronie rządowej, w podzespole do spraw środków masowego przekazu. 27 maja 1989 roku na łamach „Polityki” zaproponował uchwalenie ustawy o zakazie zmiany nazw ulic i placów, mających nazwy działaczy i zbrodniarzy komunistycznych. Sprzeciwiał się zburzeniu pomnika Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie, twierdził, że powinien on pozostać jako świadectwo historii. W czasach rządów SLD w latach 1994-1998 wydawał dotowane przez państwo pismo „Wiadomości Kulturalne”, w którym tropiono „antysemitów” i „zbrodniczy patriotyzm” oraz „lustratorów”. Po dojściu do władzy AWS wycofano dotacje i pismo upadło.

« Powrót do Leksykonu