Łańcuch

Łańcuch – szereg połączonych ogniw, które tworzą określony obiekt; szereg powiązanych ze sobą zdarzeń; w informatyce to ciąg tekstowych znaków.

« Powrót do Leksykonu