Andrzejewski Leon

Leon Andrzejewski, właściwie Leon Ajzef vel Lajb Wolf Ajzen – ur. 25 grudnia 1910 r. w Sawinie, zm. 18 stycznia 1978 r. w Warszawie, pułkownik UB, zbrodniarz stalinowski. Pochodził z żydowskiej rodziny, uczęszczał do łódzkich szkół żydowskich. Od 18 roku życia należał do KPP, następnie do PPR i PZPR. Przed II wojną światową był więziony przez wiele lat za antypolską działalność. W czasie wojny współpracował w okupowanym Lwowie z Sowietami, był funkcjonariuszem MOPR w latach 1939-41. Od maja 1943 roku był oficerem politycznym 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, następnie szefem Wydziału Polityczno-Wychowawczego w Centralnej Szkole Podchorążych w Rizaniu. W maju 1944 roku został zastępcą dowódcy Szkoły Specjalnej NKWD w Kujbyszewie.

Od 1944 roku był kierownikiem ochrony PKWN. Od 12 października 1944 do 19 czerwca 1946 roku był zastępcą kierownika Wydziału Personalnego Resortu Bezpieczeństwa Publicznego, jednocześnie dowódcą Szkoły Oficerskiej UB. Następnie do 1948 roku pełnił funkcję dyrektora Gabinetu Ministra Bezpieczeństwa Publicznego, w okresie 1948-1949 zastępcy komendanta Centrum Wyszkolenia MBP w Legionowie. Do 1957 roku pracował w MBP na wysokich, kierowniczych stanowiskach, m.in. p.o. dyrektora Departamentu III MBP zajmującym się walką z podziemiem zbrojnym. Jest współodpowiedzialny za zbrodnie okresu stalinowskiego w Polsce. W MSW pracował do 1960 roku . W 1962 roku objął funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Wykorzystania Energii Jądrowej.

« Powrót do Leksykonu