KPP

Komunistyczna Partia Polski (KPP) – partia komunistyczna założona 16 grudnia 1918 roku, rozwiązana przez Komintern 16 sierpnia 1938 w ramach wielkiej czystki w ZSRS. Była sekcją Kominternu na terenie II Rzeczypospolitej. Jej celem strategicznym była rewolucja socjalna, która wiązała się w ujęciu KPP z likwidacją państwa polskiego i wcieleniem jego terenów do ZSRS jako republiki sowieckiej (przy rewizji granic nowo powstałej republiki na Sowietów). Była ona nielegalna na terenie Rzeczypospolitej od marca 1919 roku, gdy nie uznając legalności państwa polskiego nie dopełniła formalności rejestracji wymaganych od organizacji i partii politycznych.

« Powrót do Leksykonu