Kotarba Leon

Leon Kotarba (ur. 26 maja 1924 w Hyżnem, zm. 18 listopada 1992) – polski polityk.

Wstąpił do PZPR (1946). Należał do ZWM oraz ZMP. Absolwent Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR. W 1976 i 1980 uzyskiwał mandat posła na Sejm PRL VII i VIII kadencji w okręgu Rzeszów. Zasiadał w Komisji Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i Komisji Pracy i Spraw Socjalnych w trakcie VII kadencji, w trakcie VIII kadencji zasiadał wyłącznie w Komisji Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy II klasy oraz Medalami 10-lecia i 30-lecia Polski Ludowej.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz