Grzybowski Leszek

Leszek Grzybowski – ur. 10 kwietnia 1945 r., komunistyczny działacz partyjny. Był zatrudniony w KC PZPR m.in. jako kierownik Biura ds. Kontroli i Rewizji Centralnej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej PZPR, zastępca kierownika Wydziału Ideologicznego KC i ostatni kierownik Kancelarii Sekretariatu KC, zajmując tym samym funkcję najbardziej zaufanego funkcjonariusza ówczesnego I sekretarza KC PZPR Mieczysława Rakowskiego. Uczestniczył ze strony władz w rozmowach w Magdalence.

« Powrót do Leksykonu