Łodygowice

Łodygowice (staropol. Łodwigowice) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim. Wieś po raz pierwszy wzmiankowana jest w liście opata Bernarda wystawionym z 1310 roku. W 1564 roku wraz z całym księstwem oświęcimskim i zatorskim Łodygowice leżały w granicach Korony Królestwa Polskiego. Druga połowa XVII wieku była dla państwa łodygowickiego bardzo trudna. Po długoletnich wojnach z Kozakami i Szwedami ziemie te zostały wyniszczone, co spowodowało migrację ludności na Śląsk, Węgry i Morawy.  Po rozbiorach Polski miejscowość znalazła się w zaborze austriackim i leżała w granicach Austrii, wchodząc w skład Królestwa Galicji i Lodomerii. W 1945 roku wrócił do granic polskich.

« Powrót do Leksykonu