Ludobójstwo

Ludobójstwo – określony prawnie w 1945 roku, termin definiujący masową eksterminację danych grup ludzkich w celu unicestwienia pewnych ras, warstw, narodów, grup etnicznych czy religijnych. Rada Bezpieczeństwa ONZ określa szczegółowo zasady klasyfikowania zbrodni przeciwko ludzkości. W konwencji ONZ z 1968 r. ludobójstwo, jako czyn zabroniony nie ulega przedawnieniu, a jego sprawcy podlegają  jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych

« Powrót do Leksykonu