Pospolite ruszenie

Pospolite ruszenie – w średniowiecznej Europie sposób powoływania do służby wojskowej ogółu mężczyzn danego państwa. W Polsce do walki powoływana była przede wszystkim szlachta oraz mieszczanie posiadający dobra ziemskie. Każdy z nich zobligowany był do zadbania o własne uzbrojenie i wyposażenie.

« Powrót do Leksykonu