Czernik Mieczysław

Mieczysław Wojciech Czernik (ur. 7 kwietnia 1933 w Ostrzeszowie, zm. 1 kwietnia 1991 w Łodzi) – polski matematyk, astronom, historyk poczty, filatelista, popularyzator historii.

Absolwent matematyki Uniwersytetu Warszawskiego (1958). Zainteresowanie filatelistyką spowodowała, iż zaczął uczęszczać na seminarium doktoranckie Ryszarda Rosina i przygotował pracę doktorską, którą obronił w październiku 1983. Dzieje urzędów pocztowych na ziemiach polskich w XIX i XX w. opisał w wielu artykułach.

« Powrót do Leksykonu