Rakowski Mieczysław

Mieczysław RakowskiMieczysław Rakowski – ur. 1 grudnia 1926 r. w Kowalewku-Folwarku, zm. 8 listopada 2008 r. w Warszawie, polski polityk komunistyczny, premier PRL w latach 1988–1989, poseł na Sejm PRL i ostatni I sekretarz KC PZPR. W latach 1945–1949 był oficerem LWP. Od 1946 roku należał do PPR, a następnie do PZPR. Od 1958 do 1982 roku związany z tygodnikiem Polityka. W 1975 roku został członkiem KC PZPR. 27 września 1988 roku został powołany na Prezesa Rady Ministrów. Jego rząd podjął próby reform gospodarczych doprowadzając m.in. do uchwalenia w 1988 roku tzw. ustawy Wilczka. Doprowadził także do przyjęcia ustaw umożliwiających komercjalizację niektórych przedsiębiorstw państwowych. Za jego rządów doszło także do obrad Okrągłego Stołu.

Zobacz więcej: Mieczysław Rakowski

« Powrót do Leksykonu