Kozłowski Krzysztof

Krzysztof Kozłowski – ur. 18 sierpnia 1931 r. w Przybysławicach, zm. 26 marca 2013 r. w Krakowie, polski dziennikarz, filozof, minister spraw wewnętrznych i szef UOP, senator. Związany ze środowiskiem „Tygodnika Powszechnego”, od 1965 do 2007 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Był doradcą Komisji Robotniczej Hutników w Nowej Hucie i ekspertemSolidarności”. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Wchodził w skład zespołu ds. reform politycznych i podzespole ds. środków masowego przekazu. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego został w 1990 podsekretarzem stanu, a następnie ministrem spraw wewnętrznych.

Objął stanowisko przewodniczącego komisji weryfikującej oficerów Służby Bezpieczeństwa, a później, w 1990 roku, pierwszego szefa UOP. Postawiony przed Trybunałem Stanu w sprawie afery alkoholowej, został uniewinniony. W latach 1989–2001 sprawował mandat senatora. W 2001 roku zrezygnował z działalności politycznej. W 2008 roku wszedł w skład nowo powołanej rady konsultacyjnej przy ABW.

« Powrót do Leksykonu