Wachowski Mieczysław

Mieczysław Wachowski – ur. 21 grudnia 1950 r. w Bydgoszczy, polski polityk, w latach 1990-1995 szef Gabinetu Prezydenta RP Lecha Wałęsy, a od 2014 roku prezes Instytutu Lecha Wałęsy. We wrześniu 1980 roku został osobistym kierowcą i asystentem przewodniczącego NSZZ Solidarność Lecha Wałęsy. Część działaczy Solidarności była zaniepokojona jego obecnością w otoczeniu Wałęsy, ze względu na pojawiające się już wtedy podejrzenia o jego współpracę ze SB. Po stanie wojennym nie utrzymywał kontaktów z Lechem Wałęsą i Solidarnością, by ponownie pojawić się w otoczeniu Wałęsy w 1989 roku, jako jego osobisty sekretarz. Nieformalne wpływy Mieczysława Wachowskiego w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy były jedną z przyczyn konfliktu który doprowadził do zerwania współpracy z Lechem Wałęsą przez część urzędników Kancelarii, w tym Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego.

Mieczysław Wachowski był podejrzany o przyjęcie w 1993 roku łapówki w wysokości 150 tys. dolarów, w zamian za którą Lech Wałęsa skorzystał z prawa łaski wobec Andrzeja Zielińskiego ps. Słowik. We wrześniu 2005 roku został on zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW. W styczniu 2007 roku Mieczysław Wachowski ponownie został zatrzymany przez ABW pod zarzutem obietnicy płatnej protekcji w wysokości 2 mln zł, za którą to sumę Wachowski obiecał wypuszczenie z aresztu śledczego jednego z podejrzanych. Został zwolniony w lutym 2007 roku, po wpłaceniu kaucji 200 tys. zł, które zapłacił Lech Wałęsa. W październiku 2013 roku został oczyszczony z wszelkich zarzutów.

« Powrót do Leksykonu